Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner dokumentet

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner dokumentet

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner dokumentet

Barnvagnsrum

I våra hus finns ett mindre rum för barnvagnar.

Cykelförråd

Förvaringsutrymme för cyklar finns i alla våra fastigheter. Bredvid entrén på markplan finns ett litet rum i respektive hus där ett mindre antal cyklar kan stå.

I hus 42,44 samt hus 54 finns det i källarplan större förråd för cyklar. För att underlätta för snöröjningen är det bra om man ställer ner de cyklar man inte avser använda under vintern i något av dessa förråd.

Föreningslokal

Föreningen har en lokal i hus 42 som medlemmar får hyra för fester, träffar, sammanträden etc. Föreningslokalen rymmer ca. 50 personer. Lokalen är utrustad med ett mindre kök med spis, mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare, kyl och frys. I föreningslokalen finns även bord, stolar, soffgrupp och toalett. 

Lokalen bokas genom att man skriver upp sig på schemat utanför kansliet i hus 60 samt skickar ett mejl till kansli@brfrosjon.se där man uppger namn, lägenhetsnummer och när man önskar hyra lokalen.

Hyran är 300:- per tillfälle. En depositionsavgift på 500 kr tas ut vid utlämning av nyckeln. Den fås tillbaka vid återlämning av nyckeln förutsatt att reglerna för lokalen har efterlevts.

Eftersom det är lyhört måste lokalen vara utrymd kl. 23, det vill säga ingen får vistas i lokalen efter den tiden. Du som hyr lokalen får självklart komma tillbaka dagen efter för att städa detta behöver med andra ord inte göras innan kl. 23.
I städskrubben finns städutrustning. 

Gym och bastu

Gym och bastu finns att tillgå i föreningen till en kostnad av 100:-/månad. Om du vill ha tillgång till detta så skriver du ett avtal och kvitterar ut en låsbricka på Kansliet. För att inte störa grannarna får gymmet användas mellan 08:00 – 22:00.

Hobbylokal

En mindre lokal finns i anslutning till vävrummet i hus 44. Nyckel kvitteras ut på föreningskontoret.

Källarförråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd, antingen i samma hus som lägenheten eller i ett grannhus. Lägenhetsförrådet är märkt med lägenhetsnumret. Det finns extraförråd att hyra. Om du är intresserad av att hyra ett extraförråd går det bra att maila till kansli@brfrosjon.se. Ansökningsblankett hittar du här och utanför Kansliet på Lomvägen 60.

Observera att eldfarliga vätskor t ex bensin eller dylikt inte får förvaras i källarförrådet. Det är också förbjudet att ställa saker i källargången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning.

Tvättstugor

I föreningen finns fyra tvättstugor, de ligger i hus 32, 44, 46 och 54. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. I tvättstugan på Lomvägen 46 finns även en grovtvättmaskin och ett torkrum.

Bokning av tvättstugan görs genom att du skriver ditt lägenhetsnummer på bokningslistan i den tvättstuga du avser boka. Observera att torkrummet har en separat bokningslista.

Om det gått 30 minuter på tvättiden och den som tecknat sig uteblivit så får tvättstugan användas av andra medlemmar. Anteckna på bokningslistan om du kan bli sen.

Tvättider som finns att boka:
Vardagar: kl 7-10, kl 10-13, kl 13-16, kl 16-18, kl 18-21 (max två tvättider)
Lördagar: kl 7-10, kl 10-13, kl 13-16, kl 16-18, kl 18-21 (en tvättid)
Söndagar (samt helgdagar): kl 10-13, kl 13-16, kl 16-18, kl 18-21 (en tvättid)

Torkskåp/torktumlare/mangel får användas med en timmes förskjutning.

Övernattningsrum

Föreningen har ett övernattningsrum i hus 60 som kan hyras av medlemmar som tillfälligt behöver ett extra sovrum. Rummet är utrustat med två stycken 90-sängar (dubbelsäng som går att dela på) inklusive kuddar och täcken. Sängkläder medtas av hyresgästen. Toalett och dusch delas med föreningens motionslokal som finns i direkt anslutning till rummet.

Rummet upplåts för 150 kronor per dygn och för att boka rummet skriver man upp sig på schemat utanför kansliet samt skickar ett mail till kansli@brfrosjon.se där man uppger namn, lägenhetsnummer och vilka dygn man avser hyra rummet.

Varje lägenhet har ett nummer som är registrerat i Lantmäteriets lägenhetsregister, detta kallas EU-nummer och består av fyra siffror. Detta nummer står bakom varje medlems namn i entréernas namntavlor. När du kontaktar en myndighet ska du ange detta nummer (inklusive gatuadressen), till exempel om du ska göra ett rotavdrag.

Föreningen har sitt eget system för att numrera lägenheterna. Detta nummer står framför varje medlems namn i entréernas namntavlor samt ovanför din lägenhetsdörr, på ditt kontrakt och på månadsavierna. Observera att det är detta nummer du ska uppge när du kontaktar Nabo, till exempel för att göra en felanmälan.

Eftersom vår förening använder sig av så kallade spärrade nycklar (t.ex. portnycklar och tvättstugenycklar) så kan dessa enbart kopieras hos Täby Danderyds Lås AB. Intyg från styrelsen fordras.

Tel: 08-755 04 01
Efter kl. 17:00 Tel: 070-719 52 30

Adress:
Täby Danderyds Lås AB
Enebybergsv. 16
182 36 Danderyd

Gästparkering

Vid garagets långsida finns gästparkeringar för besökare till föreningens medlemmar. För att få stå på gästparkeringen krävs ett parkeringstillstånd samt avgift (betalas i automaten utanför garaget). Parkeringstillstånd (4 st/lägenhet) för kommande år delas ut i början av året. Parkeringstillstånden gäller i 12 månader.

Gästparkeringen sköts av Q-park.

Parkeringsplats

Föreningen har ett garage med platser samt parkeringsdäck.
Parkeringsplatser är endast avsedda för personbilar/Mc
Förutom platser i garaget och på parkeringsdäcket finns ytterligare ett antal platser uppe på vändplan. Generellt sätt finns ingen väntetid för parkeringsplats men för att få parkeringsplats i garage brukar man i regel få vänta 6-12 månader.

Observera att det inte får förvaras något annat än fordon på parkeringsplatserna! Inga däck, bilbatterier eller andra lösa föremål får finnas där, av brandsäkerhetsskäl.

Biltvätt får inte utföras i garaget eller i bostadsområdet.Blankett för ansökan om parkeringsplats finns här samt utanför kansliet i hus 60.

Priser

Garageplats med el: 300:-
Garageplats utan el: 225:-
Parkeringsdäck med el: 225:-
Parkeringsdäck utan el: 150:-
Vändplansparkering utan el: 150:-

För ytterligare frågor kontakta parkeringsansvarig på kansli@brfrosjon.se.

 

Återvinningsstation på Lomvägen 100

Vid infarten till Rösjöns Camping finns en återvinningsstation där pappersförpackningar, wellpapp, kartonger och plastförpackningar kan lämnas för återvinning. 

Övrigt avfall och återbruk

Byggmaterial, renoveringsskräp, miljöfarligt avfall, färgrester, möbler, deponiavfall, vitvaror etc skall köras till återvinningscentral. Här kan du dessutom lämna finare saker och kläder för återbruk och välgörenhet i speciella containrar. Den återvinningscentral som ligger närmast är Hagbytippen, öppettider hittar du här

​Sollentuna har även en mobil återvinningscentral, datum för när den kommer till Kärrdal hittar du här

Avfall av denna typ får absolut inte slängas i föreningens soprum.

Soprum

Brännbart och komposterbart avfall sorteras ut och slängs i väl tillslutna påsar i vårt soprum som är beläget i garagets nordöstra hörn. Avfallstaxan i Sollentuna är utformad så att vårt avfall vägs in och vi betalar för den mängd hushållsavfall som slängs. Eftersom brännbart avfall är dyrare per kilo än komposterbart avfall är det en stor ekonomisk vinst för föreningen, och i förlängningen för alla medlemmar, om alla sorterar sitt avfall noga. Det komposterbara avfallet används dessutom för utvinning av fordonsgas och för att tillverka matjord – en stor vinst för miljön!

För att minska transporterna använder kommunens entreprenör sopbil med dubbla fack – de tömmer med andra ord båda fraktionerna i samma sopbil, men matavfallet och det brännbara avfallet hålls isär av en skiljevägg.

Vänligen notera den nya skyltningen i soprummet, så att ni inte slänger ert skräp i fel behållare!

– I soprummet i garaget finns även möjlighet att slänga mindre elskrot, wellpapp och pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glödlampor, lysrör och batterier.

– I de gröna kärlen märkta med ”Restavfall” slängs brännbart avfall såsom kuvert, kattsand, dammsugarpåsar, blöjor, textilier, jord, växter etc

– I de bruna kärlen märkta med ”Matavfall/kompost” slängs matavfall såsom matrester, skal, mindre ben, rester från skaldjur etc.

Nya kompostpåsar finns att hämta i föreningens tvättstugor.

Återvinning på vändplanen

På föreningens vändplan finns containrar för utsortering av tidningar och glas (färgat och vitt). Dessa kommer inom kort fasas bort då vi nu har denna sortering inne i soprummet.

Sorteringsguide >>

Matavfallsinformation >>

Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring, viktigt att du även har med bostadsrättstillägg i din försäkring.

Mindre förändringar får göras. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Alla arbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel VVS-installationer, om du vill ta ner en vägg eller dra om el.

 
Altaner/balkonger

Samtliga uteplatser i huslängan måste gå i linje med varandra. Inga trappor eller andra steg får byggas utanför staketet. Ej heller får privata planteringar anläggas utanför staketet.
Staketet får vara max 90 cm högt och ska innehålla minst 33% luft. Det ska hållas välvårdat.
Eventuella spaljéer får byggas på/ovanför staketet. Spaljén ska i så fall bestå av 80 % luft. 
Buskar får anläggas på altanen med visad hänsyn till grannar.

Bra att veta är att panelerna på husen är av asbest.

Husväggen på balkong och altansidan (utgång genom vardagsrummet) får färgsättas i vitt eller husets originalfärg (rött respektive brunt). Ren träpanel får även användas. Fråga styrelsen efter korrekta färgkoder.

Infravärmare får endast användas med timer på balkongerna eller altanerna.

​Luftvärmepump får ej installeras i föreningens lägenheter.

Ingenting får sitta utanför balkongräcket så som blomlådor, parabolantenner och markiser.

Vid entréerna (ingång via hallarna/köken i markplan) gäller att staketen max får vara 90 cm höga samt ska innehålla minst 33% luft och vara i enhetlig färg på samtliga staket i en husrad (vitt, rött eller brunt). Fråga styrelsen efter korrekta färgkoder. Staketet ska hållas välvårdat. Eventuella grindar ska öppnas inåt huset. Eventuella brevlådor ska sitta på insidan av staketet. Inga privata planteringar får anläggas utanför staketet. Träd och buskar ska trimmas så de inte växer ut i promenadvägen.  

Om asfalt ska bytas ut så iakttas följande: Inspektionsluckor, brunnar och dylikt ska vara lättåtkomliga. Dränerande material får inte tas bort 40 cm ut från fasaden. Om det finns rörledningskulvert i marken, ska det dränerande materialet lämnas 20 cm utanför denna. Plank får inte sättas upp mellan lägenheternas ytter-gränsområden.

Inglasning av balkong

Kräver bygglov och medgivande från styrelsen.

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand. 

  1. Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan.
  2. Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  4. Släck branden om du bedömer att du klarar det.

Se till att ha en fungerande brandvarnare och brandsläckningsredskap hemma. De flesta affärer säljer idag både brandvarnare, brandfiltar och brandsläckare som är ett smidigt och enkelt hjälpmedel om olyckan skulle vara framme. Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen).

Tänk på att stänga dörrar och fönster i det rum där det brinner, om det är möjligt, för att begränsa branden om den är för stor för att du ska kunna släcka själv.

Det bästa är självklart att undvika att det börjar brinna. Du kan till exempel:

Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.

Aldrig tömma askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att vara säker på att det är ordentligt släckt. Häll gärna lite vatten i askkoppen.

Endast använda säkringar och lampor av rätt styrka – experimentera ALDRIG själv med el.

Byta ut bristfälliga elektriska anordningar.

Se till att levande ljus blir släckta när du går från rummet.

Rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.

Så skyddar du ditt hem mot brand >>

Föreningen har ett skadedjursavtal hos Nomor i samarbete med Trygg Hansa. För en snabbare hantering av skadedjursärenden har styrelsen beslutat (sedan mars 2019) att alla ärenden ska gå via Nabos felanmälan.

Vid upptäckt av ohyra i en lägenhet ska lägenhetsinnehavaren genast kontakta Nabo samt informera styrelsen!

Vid lägenhetsförsäljning måste överlåtelsen registreras av föreningens ekonomiska förvaltare, Nabo, och köparen godkännas som medlem i föreningen. Detta gäller oavsett om du säljer själv eller via mäklare. Föreningen har ett lagstadgat krav på att hålla ett uppdaterat lägenhetsregister. Glöm inte att säga upp eventuellt extraförråd eller garageplats i god tid innan du flyttar.

Om du säljer din lägenhet utan hjälp från mäklare ska denna blankett fyllas i och lämnas till föreningens kansli på Lomvägen 60.

Blankett i word format för digital ifyllnad finns här
Blankett i pdf format för manuell ifyllnad finns här

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs särskilda skäl (t.ex. studier på annan ort, provboende med partner) och du måste alltid få tillstånd av styrelsen. Detta krävs även om bostadsrättsinnehavaren är nära släkt med den som ska hyra bostaden.

Tänk på att du som bostadsrättshavare har ansvar för att din hyresgäst känner till och följer de ordningsregler som finns i föreningen.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid, ansökningsblanketten lämnas in till kansliet. Ansökningsblankett hittar du här eller utanför Kansliet. Om du byter hyresgäst måste ny ansökan lämnas in till kansliet.

Ansökan gäller i ett år. En förlängningsansökan (använd samma blankett som ovan) måste skickas in till styrelsen i slutet på första året.

Avgift för andrahandsuthyrning betalas av den som hyr ut. Årligen erläggs avgift med 10% av gällande prisbasbelopp (www.scb.se). 

Bredband
Samtliga lägenheter i föreningen är anslutna till Telenor och Comhems nät. Du väljer själv vilket du vill använda. Anslutningen till Telenor sker via den vita dosan som sitter vid din ytterdörr medan anslutningen till Comhems bredband sitter vid ditt tv-uttag. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i något av bredbandsuttagen.

TV
Tillgång till Comhems digitalkabel-tv (grundutbudet) finns via tv-uttaget i alla lägenheter, ingen digitalbox krävs. Avgiften för kabel-tv ingår i månadsavgiften. Vill du veta mer om kabel-tv, kontakta Comhem Kabel-tv.

Telefoni
Uttag för fast telefon finns i varje lägenhet. Det finns också möjlighet att välja telefoni via bredband från någon av våra bredbandsleverantörer.

Länkar
Telenor 
Comhem

Klicka för större karta