Felanmälan

Felanmälan Valvet 

Felanmälan vardagar 7-16 via telefon: 08-649 36 00

Felanmälan dygnet runt via formulär på hemsidan: www.valvetab.se/felanmalan/

Jourtelefon, akuta ärenden (fara för person eller byggnad), ring: 08-649 36 00 Fastighetsjour (Jourmontör)

Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Notera att det är mycket viktigt att felanmäla om något fel skulle uppstå i din egen lägenhet såväl som när du nyttjar någon av våra gemensamma lokaler.