Kvalite på stammar

Nu är äntligen arbetet med att undersöka kvaliteten på föreningens stående stammar klar och det kommer inte behöva göras ett stambyte, ny undersökning sker om 10 år.
Det kommer däremot göras en renovering av stammarna men detta påverkar inte om man vill renovera sitt kök eller badrum. Vad som dock är viktigt inför en renovering är att man lämnar in en ansökan med ifylld blankett (klicka på länken så öppnas den) till styrelsen i god tid innan renoveringen planeras att påbörjas. Inget arbete får starta innan styrelsen har godkänt ansökan!

Mer info gällande arbetet med de stående stammarna kommer, arbetet är planerat att påbörjas under våren.