Valberedningen

Valberedningen i år består av:
Inger Zetterberg
​Mats Base
Anna Eklund
Thomas Neuman

Kontakta valberedningen på valberedningen@brfrosjon.se