Utemiljögruppen

Föreningen har en utemiljögrupp som hjälps åt att ta hand om föreningens rabatter och gemensamma ytor utöver det arbete som vår förvaltare utför. Vill du vara med i denna grupp eller har idéer för vår utemiljö kan du höra av dig till kansli@brfrosjon.se