Styrelsen

Ordförande
Sven Eric Nilsson

Vice ordförande
Kristina Makroff

Ledamot
Kenth Holmström
Rebecca Erngren
Saeed Mohsenchian
Jan Edenfäll
Anton Borg

Suppleant
Tommy Ljusenius
Ludvig Georgiev

Kontakta styrelsen: kansli@brfrosjon.se

Kansliet (Lomvägen 60) är öppet helgfria torsdagar, udda veckor, klockan 19-20.
Under kansliets öppettider kan styrelsen även nås på nummer 0760 078 082

Revisorer:
Björn Sjödin, Focus Revision
Else-May Wirén – Internrevisor