Styrelsen

Ordförande
Sven Eric Nilsson

Vice ordförande
Kristina Makroff

Ledamot
Kenth Holmström
John Rörling
Nils Häger

Suppleant
Rebecca Erngren
Tove Jonsson Törbacka
Ingrid Westin

Kontakta styrelsen: kansli@brfrosjon.se

Kansliet (Lomvägen 60) är öppet helgfria torsdagar, udda veckor, klockan 19-20.
Under kansliets öppettider kan styrelsen även nås på nummer 08-758 23 92

Revisorer:
Björn Sjödin, Focus Revision
Else-May Wirén – Internrevisor