Styrelsen

Ordförande
Saeed Mohsenchian

Vice ordförande
Kristina Makroff

Sekreterare
Per Thelander

Ledamot
Sven Eric Nilsson

Ledamot
John Rörling

Suppleant
Rickard Olsson

Suppleant
Nils Häger

Suppleant
Rebecca Erngren

Kontakta styrelsen: kansli@brfrosjon.se

Kansliet (Lomvägen 60) är öppet helgfria torsdagar, udda veckor, klockan 19-20.
Under kansliets öppettider kan styrelsen även nås på nummer 08-758 23 92

Revisorer:
Björn Sjödin, Focus Revision
Else-May Wirén – Internrevisor