Sophantering

Återvinningsstation på Lomvägen 100
Vid infarten till Rösjöns Camping finns en återvinningsstation där pappersförpackningar, wellpapp, kartonger och plastförpackningar kan lämnas för återvinning. 

Övrigt avfall och återbruk
Byggmaterial, renoveringsskräp, miljöfarligt avfall, färgrester, möbler, deponiavfall, vitvaror etc skall köras till återvinningscentral. Här kan du dessutom lämna finare saker och kläder för återbruk och välgörenhet i speciella containrar. Den återvinningscentral som ligger närmast är Hagbytippen, öppettider hittar du här
​Sollentuna har även en mobil återvinningscentral, datum för när den kommer till Kärrdal hittar du här

Avfall av denna typ får absolut inte slängas i föreningens soprum.

Soprum
Brännbart och komposterbart avfall sorteras ut och slängs i väl tillslutna påsar i vårt soprum som är beläget i garagets nordöstra hörn. Avfallstaxan i Sollentuna är utformad så att vårt avfall vägs in och vi betalar för den mängd hushållsavfall som slängs. Eftersom brännbart avfall är dyrare per kilo än komposterbart avfall är det en stor ekonomisk vinst för föreningen, och i förlängningen för alla medlemmar, om alla sorterar sitt avfall noga. Det komposterbara avfallet används dessutom för utvinning av fordonsgas och för att tillverka matjord – en stor vinst för miljön!

För att minska transporterna använder kommunens entreprenör sopbil med dubbla fack – de tömmer med andra ord båda fraktionerna i samma sopbil, men matavfallet och det brännbara avfallet hålls isär av en skiljevägg.

– I soprummet i garaget finns även möjlighet att slänga mindre elskrot, glödlampor, lysrör och batterier.

– I de gröna kärlen slängs brännbart avfall såsom kuvert, kattsand, dammsugarpåsar, blöjor, textilier, jord, växter etc

– I de bruna kärlen slängs matavfall såsom matrester, skal, mindre ben, rester från skaldjur etc.

Nya kompostpåsar finns att hämta i föreningens tvättstugor.

Återvinning på vändplanen
På föreningens vändplan finns containrar för utsortering av tidningar och glas (färgat och vitt).