Skadedjur

Föreningen har ett skadedjursavtal hos Nomor i samarbete med Trygg Hansa. Nomors kundtjänst nås på tele: 0771-122 301. 
Du måste ange ett ADE-nr när du ringer till Nomor, detta återfinns på anslagstavlorna i trapphusen.

Vid upptäckt av ohyra i en lägenhet ska lägenhetsinnehavaren genast kontakta Normor, och informera styrelsen!