Skadedjur

Föreningen har ett skadedjursavtal hos Nomor i samarbete med Trygg Hansa. För en snabbare hantering av skadedjursärenden har styrelsen beslutat (sedan mars 2019) att alla ärenden ska gå via Nabos felanmälan.

Vid upptäckt av ohyra i en lägenhet ska lägenhetsinnehavaren genast kontakta Nabo samt informera styrelsen!