Parkering

Gästparkering
Vid garagets långsida finns gästparkeringar för besökare till föreningens medlemmar. För att få stå på gästparkeringen krävs ett parkeringstillstånd samt avgift (betalas i automaten utanför garaget). Parkeringstillstånd (4 st/lägenhet) för kommande år delas ut i början av året. Parkeringstillstånden gäller i 12 månader.

Gästparkeringen sköts av Q-park.

Parkeringsplats
Föreningen har ett garage med platser samt parkeringsdäck.
Parkeringsplatser är endast avsedda för personbilar/Mc
Förutom platser i garaget och på parkeringsdäcket finns ytterligare ett antal platser uppe på vändplan. Generellt sätt finns ingen väntetid för parkeringsplats men för att få parkeringsplats i garage brukar man i regel få vänta 6-12 månader.

Observera att det inte får förvaras något annat än fordon på parkeringsplatserna! Inga däck, bilbatterier eller andra lösa föremål får finnas där, av brandsäkerhetsskäl.

Biltvätt får inte utföras i garaget eller i bostadsområdet.Blankett för ansökan om parkeringsplats finns här samt utanför kansliet i hus 60.

Priser
Garageplats med el: 300:-
Garageplats utan el: 225:-
Parkeringsdäck med el: 225:-
Parkeringsdäck utan el: 150:-
Vändplansparkering utan el: 150:-

För ytterligare frågor kontakta parkeringsansvarig genom formuläret nedan eller på parkering@brfrosjon.se.