Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett nummer som är registrerat i Lantmäteriets lägenhetsregister, detta kallas EU-nummer och består av fyra siffror. Detta nummer står bakom varje medlems namn i entréernas namntavlor. När du kontaktar en myndighet ska du ange detta nummer (inklusive gatuadressen), till exempel om du ska göra ett rotavdrag.

Föreningen har sitt eget system för att numrera lägenheterna. Detta nummer står framför varje medlems namn i entréernas namntavlor samt ovanför din lägenhetsdörr, på ditt kontrakt och på månadsavierna. Observera att det är detta nummer du ska uppge när du kontaktar Nabo, till exempel för att göra en felanmälan.