Historia

Bostadsrättsföreningen Rösjön ligger i Sjöberg i Sollentuna kommun, precis på gränsen mot Danderyd och när kommungränsen även för Täby. Föreningen består av 16 hus med sammanlagt 198 bostadsrätter. Den totala bostadsytan är drygt 14.000 m2 och mark arean är nästan 30.000 m2.

Föreningen bildades 1976 och var ursprungligen medlem i HSB Norra Storstockholm. Numera är vi medlemmar i Bostadsrätterna.