Brandsäkerhet

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand. 

  1. Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan.
  2. Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  4. Släck branden om du bedömer att du klarar det.

Se till att ha en fungerande brandvarnare och brandsläckningsredskap hemma. De flesta affärer säljer idag både brandvarnare, brandfiltar och brandsläckare som är ett smidigt och enkelt hjälpmedel om olyckan skulle vara framme. Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen).

Tänk på att stänga dörrar och fönster i det rum där det brinner, om det är möjligt, för att begränsa branden om den är för stor för att du ska kunna släcka själv.

Det bästa är självklart att undvika att det börjar brinna. Du kan till exempel:

Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.

Aldrig tömma askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att vara säker på att det är ordentligt släckt. Häll gärna lite vatten i askkoppen.

Endast använda säkringar och lampor av rätt styrka – experimentera ALDRIG själv med el.

Byta ut bristfälliga elektriska anordningar.

Se till att levande ljus blir släckta när du går från rummet.

Rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.

Skydda dig och dina grannar mot brand 
Skydda ditt hem mot bränder 
Skydda dig mot brand