Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs särskilda skäl (t.ex. studier på annan ort, provboende med partner) och du måste alltid få tillstånd av styrelsen. Detta krävs även om bostadsrättsinnehavaren är nära släkt med den som ska hyra bostaden.

Tänk på att du som bostadsrättshavare har ansvar för att din hyresgäst känner till och följer de ordningsregler som finns i föreningen.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid, ansökningsblanketten lämnas in till kansliet. Ansökningsblankett hittar du här eller utanför Kansliet. Om du byter hyresgäst måste ny ansökan lämnas in till kansliet.

Ansökan gäller i ett år. En förlängningsansökan (använd samma blankett som ovan) måste skickas in till styrelsen i slutet på första året.

Avgift för andrahandsuthyrning betalas av den som hyr ut. Årligen erläggs avgift med 10% av gällande prisbasbelopp (www.scb.se).